Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o piśmie z RDOŚ z Bydgoszczy dot. przedsięwzięcia pn.: 'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ew. nr 390/10 i 390/11 obr. Mrocza06.12.2022

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o piśmie z RDOŚ z Bydgoszczy dot. przedsięwzięcia pn.: 'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ew. nr 390/10 i 390/11 obr. Mrocza

06.12.2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zawiadamiające strony postępowania, iż, w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ewidencyjnych nr 390/10 i 390/11, obręb Mrocza, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie”, - pismem z dnia 2 grudnia 2022 r. znak: WOO.4221.142.2022.JM.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Pełnomocnika do przekazania wyjaśnień informacji zawartych  w dokumentacji, w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz obwieszczenie (68kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (6 grudnia 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (7 grudnia 2022, 08:37:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152