Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek oraz Drążno05.12.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek oraz Drążno

05.12.2022

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinię, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek oraz Drążno, na wniosek z dnia 24.10.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 31.10.2022 r.), uzupełniony w dniu 30.11.2022 r. złożony przez Pełnomocnika – P. Szymon Jurek prowadzący działalność gospodarczą p. n. Firma Projektowo – Usługowa Szymon Jurek, ul. Wspólna 7, 89 - 100 Nakło nad Notecią działającego z upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w imieniu inwestora Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89 – 115 Mrocza.

Pobierz obwieszczenie (90kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (5 grudnia 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (6 grudnia 2022, 11:51:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172