Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 39 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 39 MW 02.12.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 39 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 39 MW

02.12.2022

Obwieszczenie zawiadamiające, że na podstawie art. 63, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w dniu 02.11.2022 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie do 39 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 78/1, 81/2, 82/1, 84, 87, 89, 108/2, 110/9, 137/1 w obrębie Kosowo, w gminie Mrocza”., określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz obwieszczenie (78kB) pdf
Pobierz postanowienie (615kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (2 grudnia 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (5 grudnia 2022, 10:20:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65