Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięw. polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ewid. nr 390/10i 390/11 obr. Mrocza, g17.06.2022

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięw. polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ewid. nr 390/10i 390/11 obr. Mrocza, g

17.06.2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zawiadamiające strony postępowania, iż, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wystąpił, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ewidencyjnych nr 390/10 i 390/11, obręb Mrocza, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie”, oraz zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 2 w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

Pobierz obwieszczenie (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (17 czerwca 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (20 czerwca 2022, 10:06:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65