Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewidencyjnym 37/1 obręb Drz15.01.2021

Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewidencyjnym 37/1 obręb Drz

15.01.2021

Obwieszczenie zawiadamiające iż, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zwrócił się na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, Zarząd Zlewni w Chojnicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewidencyjnym 37/1, położonej w obrębie Drzewianowo” oraz zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 2 w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia.


                                                        Pobierz obwieszczenie (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (15 stycznia 2021)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (19 stycznia 2021, 08:28:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42