XV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 20 grudnia 2019 r.13.12.2019

XV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 20 grudnia 2019 r.

13.12.2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XV  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2031 - {zal1}
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2019 r. - {zal2}
  3) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mrocza na rok szkolny 2019/2020 - Pobierz (49kB) word
 6. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad sesji.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (13 grudnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (14 grudnia 2019, 12:29:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237