LX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 2 czerwca 2023 r.19.05.2023

LX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 2 czerwca 2023 r.

19.05.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad  LX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych.
 4. Informacja Zastępcy Burmistrza  o realizacji uchwał podjętych na LIX Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 5.  Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.
  1) przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (140kB) pdf
  2) przez Radę Miejską w Mroczy - Pobierz (56kB) pdf
 6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w okresie między sesjami - Pobierz (56kB) pdf
 7. Raport o stanie Gminy Mrocza:
  1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Mrocza za 2022 r. - Pobierz (37134kB) pdf
  2) debata nad  przedstawionym raportem o stanie Gminy Mrocza (radni,  mieszkańcy Gminy Mrocza  po pisemnym zgłoszeniu udziału w debacie),
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza wotum zaufania - Pobierz (8kB) plik
 8. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza: 
  1) przedstawienie przez  Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. - Pobierz (13235kB) pdf
  2) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, wraz z informacją o stanie mienia - Pobierz (250kB) pdf
  3) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania  budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Pobierz (150kB) pdf
  4) dyskusja,
  5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok - Pobierz (39kB) word
  6) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (30kB) pdf
  7) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym wniosku - Pobierz (128kB) pdf
  8) dyskusja,
  9) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza absolutorium z wykonania budżetu za 2022 r. - Pobierz (41kB) word
 9. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2038 - Pobierz (2773kB) rar
  2) w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2023 rok - Pobierz (1406kB) rar
  3) w sprawie ustanowienia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2023 r. - Pobierz (43kB) zip
  4) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania - Pobierz (26kB) word
  5) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2024 - 2020 - Pobierz (18kB) word
  6) w sprawie przystąpienia Gminy Mrocza do projektu  pn. „Funkcjonowanie centrum usług społecznych w Gminie Mrocza” na lata 2024 – 2026, realizowanego przez Gminę Mrocza z środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 - Pobierz (17kB) word
  7) w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza - Pobierz (927kB) zip
  8) w sprawie wyrażenia zgody   na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia zadań polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Mrocza - Pobierz (10kB) plik
  9) w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Matyldzin i Kaźmierzewo - Pobierz (73kB) zip
  10) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy wraz z odpowiedzią na skargę - Pobierz (406kB) zip
  11) w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2024 – 2027 - Pobierz (33kB) word
 10. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LX Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 2 czerwca 2023 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

29 maja 2023 r. (poniedziałek), godz. 16:15

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
DOTYCZĄCY PRZEDSTAWIENIA PRZEZ  ZASTĘPCĘ BURMISTRZA MIASTA 
I GMINY MROCZA RAPORTU O STANIE GMINY I ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO UDZIALU W DEBACIE NAD RAPORTEM - Pobierz (17kB) word


Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (19 maja 2023)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (21 maja 2023, 12:10:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (28 maja 2023, 17:07:32)
Zmieniono: Dodanie projektów 8.7, 9.1, 9.2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 560