LI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 września 2022 r.23.09.2022

LI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 września 2022 r.

23.09.2022


Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LI  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z L  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o realizacji uchwał podjętych na L Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku - Pobierz (11194kB) pdf
 7. Informacja o działalności Miejsko  -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy oraz Izby Pamięci Ziemi Mroteckiej im. „Bohaterów Walk o Niepodległość” za 2021 r. - Pobierz (29kB) word
 8. Ocena stanu dróg na terenie gminy - Pobierz (14kB) plik
 9. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach Pobierz (255kB) zip :
  - kontrola stanu technicznego budynku i terenu przyległego Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu,
  - kontrola stanu technicznego drogi gminnej Izabela – Rajgród na odcinku objętym przebudową.
 10. Podjęcie uchwał:
  1) projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2022 - 2038 - Pobierz (3252kB) zip
  2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 rok - Pobierz (1531kB) zip
  3) projekt uchwały w sprawie obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - Pobierz (20kB) word
  4) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Bydgoski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu - Pobierz (24kB) zip
  5) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy hali widowiskowo – sportowej w Mroczy - {zal5]
  6) projekt uchwały w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Mrocza - Pobierz (20kB) word ; Pobierz (99kB) word ; Pobierz (17212kB) zip ; Pobierz (17543kB) zip
  7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza (lok. nr 9) - Pobierz (16kB) word
  8) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza (lok.nr 10) - Pobierz (16kB) word
  9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 134/3 obręb ewidencyjny Kosowo, stanowiącej własność Gminy Mrocza - Pobierz (286kB) zip
  10) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 63 położonej w miejscowości Drzewianowo, stanowiącej własność Gminy Mrocza - Pobierz (272kB) zip
  11) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mrocza od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej - Pobierz (475kB) zip
  12)  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mrocza oznaczonej numerem ewidencyjnym 1136 stanowiącej własność Gminy Mrocza - Pobierz (313kB) zip
  13) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady Miejskiej w Mroczy - Pobierz (18kB) word
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LI Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 30 września 2022 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

28 sierpnia 2022 r. (środa), godz. 16:00

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (23 września 2022)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (25 września 2022, 17:59:50)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (30 września 2022, 07:15:39)
Zmieniono: Dodanie projektów uchwał 10.1 i 10.2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 538