Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 września 2022 r. o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.”Sztandar dla NSP”.07.09.2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 września 2022 r. o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.”Sztandar dla NSP”.

07.09.2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 września 2022 r. o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.”Sztandar dla NSP”.


Na podstawie art. 19a ust. 1, 3, 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327)

§1. Burmistrz  Miasta i Gminy Mrocza uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.”Sztandar dla NSP”, przez Stowrzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Wiejskiego Sołectwa Kosowo "KMK KOS" w Kosowie, zgodnie z ofertą z dnia 6 września 2022 r. zamieszcza przedmiotową ofertę (załącznik nr 1):
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

§2. Uwagi do oferty w terminie do 14 września 2022 r. można kierować na adres poczty elektronicznej: promocja@mrocza.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (z dopiskiem Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Sztandar dla NSP”).

§3. Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 7 września 2022 r.


Treść ogłoszenia (38kB) pdf

Załącznik do ogłoszenia (218kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (7 września 2022)
Opublikował: Kinga Łusiak (7 września 2022, 10:35:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176