XXX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 15 stycznia 2021 r.08.01.2021

XXX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 15 stycznia 2021 r.

08.01.2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 r. (piątek), o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcia porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych
 4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXIX  Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2038 - Pobierz (3883kB) pdf :
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Pobierz (121kB) pdf ;
  b) przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do projektu WFP;
  c) dyskusja;
  d) głosowanie uchwały.
  2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 - Pobierz (3834kB) pdf :
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu budżetu oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mrocza - Pobierz (109kB) pdf , Pobierz (135kB) pdf ;
  b) przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej - Pobierz (1583kB) pdf , Pobierz (232kB) pdf ;
  c) przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji rady;
  d) uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków komisji;
  e) dyskusja;
  f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych w dyskusji podczas sesji;
  g) głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej;
  h) głosowanie uchwały budżetowej.
 6. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad sesji.Harmonogram prac
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXX Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 15 stycznia 2021 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
11 stycznia 2021 r. (poniedziałek), godz. 15:30
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


UWAGA

W związku z występowaniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium RP i wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informuję, że XXX Sesja RM odbędzie się w trybie zdalnym, z udziałem radnych i osób niezbędnych dla jej obsługi. 
Jednocześnie zwracam się z apelem do Państwa o pozostanie w domach i oglądanie obrad w Internecie.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, jak i Sołtysi zainteresowani obradami mogą oglądać ich transmisję on-line na kanale https://esesja.tv/


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (8 stycznia 2021)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (9 stycznia 2021, 09:14:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119