XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 listopada 2020 r.19.11.2020

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 listopada 2020 r.

19.11.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek), o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskie w Mroczy.
 4. Pisemna informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Pisemna informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji pn.: „Budowa przedszkola miejskiego  Mroczy” - Pobierz (132kB) pdf
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020 – 2038 - Pobierz (995kB) rar
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok - Pobierz (741kB) rar
  3) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku - Pobierz (16kB) plik
  4) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Pobierz (13kB) plik
  5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na partycypowanie w kosztach ponoszonych przez powiat nakielskie w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu Nakielskiego - Pobierz (19kB) word
  6) zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie - Pobierz (80kB) word
  7) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021 - Pobierz (83kB) word
  8) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020” - Pobierz (39kB) word
  9) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021 – 2027, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia po9lityki rozwoju - Pobierz (27kB) word
 8. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram prac
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXVIII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 26 listopada 2020 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
26 listopada 2020 r. (poniedziałek), godz. 8:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


UWAGA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz objęciem „czerwoną strefą” informuję, że XXVIII Sesja RM odbędzie się w trybie zdalnym, z udziałem radnych i osób niezbędnych dla jej obsługi. 
Jednocześnie zwracam się z apelem do Państwa o pozostanie w domach i oglądanie obrad w Internecie.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, jak i Sołtysi zainteresowani obradami mogą oglądać ich transmisję on-line na kanale https://esesja.tv/


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (19 listopada 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (19 listopada 2020, 18:12:00)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (19 listopada 2020, 21:54:44)
Zmieniono: Dodanie projektów uchwał 7.1 i 7.2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108